Praktische tips van dierenarts en eigenaren

Dit informatieboekje is voor eigenaren van een hond die blind is en voor professionals die te maken hebben met een blinde hond. In dit informatieboekje wordt ingegaan op de volgende vragen: Heeft een blinde hond een dierwaardig bestaan? Kan een blinde hond een normaal leven leiden? Hoe reageert een hond als hij plotseling blind wordt? Hoe lang duurt het voor een hond om te wennen aan een plotselinge blindheid? Zijn er praktische tips voor het begeleiden van een blinde hond? Wat zijn de ervaringen met een blinde hond?

Deze informatie moet o.a. helpen bij het maken van een onderbouwde beslissing of de plotselinge blindheid bij de hond een reden is voor euthanasie of niet. Als niet wordt besloten tot euthanasie geeft dit boekje tips over hoe de hond geholpen kan worden in de nieuwe fase van zijn leven.

Bestellen‘Heel fijn om ervaringen van anderen te lezen’
Contact


Mijn hond is blind. Wat nu?
Drs. G. Romkes
mijnhondisblind@dierenoog.nl
www.dierenoog.nl